Laadstations voldoen aan de wettelijke ijkvoorschriften dankzij SAM

De markt voor elektromobiliteit groeit sterk - en daarmee ook de vraag naar laadstations. Sinds 2019 moeten laadstations voldoen aan de wettelijke ijkvoorschriften. Dit moet ervoor zorgen dat het laadproces goed verloopt en dat de consumenten erop kunnen vertrouwen dat de rekeningen correct zijn. 

Maar wat houden deze wettelijke ijkvoorschriften eigenlijk in? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de laadstations aan de wettelijke ijkvoorschriften voldoen? En wat maakt de lokale SAM-oplossing hiervoor zo aantrekkelijk? Compleo beantwoordt deze vragen voor u in deze korte artikelen. Zo krijgt u snel een goed onderbouwd overzicht van dit onderwerp - en u zult zien hoe de wettelijke ijkvoorschriften ondanks de hoge vereisten en de uitdagingen die deze in de ontwikkelingsfase met zich mee brachten, uiteindelijk zinvol en intelligent in de markt toe te passen is.

Hoe werkt SAM?

SAM® installeren - en uw laadstation voldoet aan de wettelijke ijkvoorschriften. Geen onderhoud, geen cloudsoftware, geen maandelijkse kosten. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de gecertificeerde geheugen- en displaymodule (in het kort SAM®). Maar hoe ziet deze oplossing van Compleo er precies uit?

Sinds 2019 moeten laadstations voldoen aan de wettelijke ijkvoorschriften op basis van de wijzigingen in deze ijkvoorschriften. Compleo heeft gekozen voor een lokale oplossing die stabiel, betrouwbaar en veilig is. Deze werkt zonder bijkomende beperkingen of gebruikskosten. Het was echter een lange weg voordat dit systeem klaar was voor marktintroductie.

De ontwikkeling van de SAM® duurde tweeënhalf jaar. Compleo vond dat de enige oplossing op de markt die op dat moment voldeed aan de wettelijke ijkvoorschriften niet optimaal. Daarom ontwikkelde Compleo onder aanvoering van het hoofd van het Electrical Engineering Development-team Ingo Stahl een lokale oplossing voor laadstations. Het doel was dat de exploitanten met de inbedrijfstelling van de geheugen- en displaymodule het onderwerp "naleving van de wettelijke ijkvoorschriften" met een gerust hart konden afvinken. Het verstrekken van een extra backend door de exploitant en het bijbehorende lock-in-effect door de aanbieder komen hiermee te vervallen.

Om maximale flexibiliteit te garanderen, was het voor de ontwikkelaars belangrijk dat de eindklant geen transparantiesoftware nodig had.

"Het lokale concept vereist dat ik alles in het laadstation oplos, waardoor niet-reproduceerbare metingen opgeslagen kunnen worden. Dit is op zijn beurt noodzakelijk voor de realisatie conform de wettelijke ijkvoorschriften",

 

licht Ingo Stahl toe. Vanuit zijn oogpunt is dit de meest verstandige oplossing "om te voorkomen dat er servers opgezet moeten worden, of dat men zich zorgen moet maken over de plek waar gegevens zijn opgeslagen en welke partijen er allemaal betrokken zijn bij dit bedrijfsproces. Daarom was de lokale implementatie voor ons het meest voor de hand liggend". En in plaats van exploitanten te binden, stelt SAM® hen juist in staat om de wettelijke ijkvoorschriften op een slanke en duurzame manier te implementeren.

Voor de realisatie van SAM® keek Compleo in eerste instantie welke oplossingen al op de markt beschikbaar waren en welke concepten er verder nog bestonden. Op deze manier kwamen de engineers er snel achter hoe het voorkeursconcept het beste kon worden geïmplementeerd.

Vooral de vele bezoeken aan de autoriteiten waren bijzonder uitdagend. Technisch gezien vormde de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) de grootste uitdaging. "Er is geen productstandaard voor aanvullende meterapparatuur. Om deze reden hebben we de SAM® net als de elektriciteitsmeters gecertificeerd volgens de meterstandaard," legt Stahl uit. Deze norm bevat EMC-eisen die drie keer hoger liggen dan die van normale laadstations.

"Zelfs de vereisten voor medische apparaten zijn niet zo streng als deze meterstandaard bij het laden."

Dit resulteerde in een technische ontwikkeling die meerdere malen gemeten, gecorrigeerd en geoptimaliseerd moest worden.

Tweeënhalf jaar later was de eigen oplossing klaar - en net als de productielocatie zelf werd deze met succes gecertificeerd door het Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Duitse dienst van het ijkwezen). "In retroperspectief zijn mijn team en ik er trots op dat we ons aan het strakke tijdschema hebben kunnen houden", vertelt Stahl blij over deze prestatie. Vervolgens werken de engineers aan de ontwikkeling van een gecertificeerde DC-elektriciteitsmeter.

Zo voldoen de laadstations aan de wettelijke ijkvoorschriften

Sinds 31-03-2019 moeten laadstations voldoen aan de wettelijke ijkvoorschriften. Wat houdt dit precies in, welke verschillende oplossingen zijn er hiervoor - en kan dit ook nog achteraf gerealiseerd worden? Al deze vragen beantwoorden wij in dit artikel.

Elektrische auto's zijn de toekomst. Bij laadstations worden deze met elektriciteit opgeladen. Maar hoe kan de consument erop vertrouwen dat hij alleen betaalt voor de elektriciteit die hij daadwerkelijk geladen heeft? Om hier een betrouwbaar antwoord op te kunnen garanderen, bestaan de wettelijke ijkvoorschriften.

Deze specificeren de eisen waaraan meetinstrumenten moeten voldoen om betrouwbare meetresultaten te leveren. Deze resultaten moeten verifieerbaar zijn, in een passende vorm worden gepresenteerd en op zodanige wijze worden verwerkt dat deze beschermd zijn tegen vervalsing. (Voor meer informatie leest u het artikel "De wettelijke ijkvoorschriften eenvoudig uitgelegd".)

Twee verschillende benaderingen zijn als oplossing naar voren gekomen: software of hardware. Een software-oplossing vereist een gebruikersinterface voor de eindklant, hetgeen extra (licentie)kosten en onderhoud met zich meebrengt. Kortom: met software stijgen de kosten. Bovendien is de exploitant van laadstations in het geval van software-oplossingen meestal gebonden aan de IT-oplossing van de betreffende leverancier. Een flexibele overstap naar een andere aanbieder is dan meestal niet mogelijk.

Een hardware-oplossing is stabiel, betrouwbaar en veilig. Deze werkt volledig zonder bijkomende beperkingen door software of maandelijkse gebruikskosten van welke aard dan ook. Verdere licentiekosten komen bijvoorbeeld te vervallen en de exploitant hoeft geen cloudsoftware mee te leveren. In plaats daarvan kan hij zoals gewoonlijk gebruik maken van verschillende gestandaardiseerde backend-koppelingen.

Op zo'n oplossing vertrouwt ook Compleo met de gecertificeerde geheugen- en displaymodule (in het kort: SAM®). SAM® is een lokale oplossing binnen het laadstation. Compleo heeft deze vernieuwing al laten certificeren, zodat bestaande laadstations kunnen worden opgewaardeerd volgens de wettelijke ijkvoorschriften. Net als de productielocatie zelf is zowel module B als module D gecertificeerd om een constante kwaliteit te garanderen en zo te voldoen aan de eisen van de wettelijke ijkvoorschriften. Daarnaast beschikt SAM® over een geïntegreerd geheugen, waardoor er geen extra software nodig is om de waarden op te slaan.

Intussen zijn alle AC-laadstations uitgerust met SAM® en voldoen deze dus aan de wettelijke ijkvoorschriften. Compleo is bezig om hetzelfde te bewerkstelligen voor DC-laadstations. Bestaande laadstations kunnen achteraf met SAM® worden uitgerust om te voldoen aan de wettelijke eisen voor betrouwbare meting en facturering.

De wettelijke ijkvoorschriften eenvoudig uitgelegd

Sinds 2019 moeten de laadstations geijkt zijn. Maar wat houden deze wettelijke ijkvoorschriften eigenlijk in, waar hebben we hier nog mee te maken en waarom is het nodig voor laadstations? In dit artikel komen de antwoorden op deze vragen en diverse andere basisprincipes aan bod.

De wettelijke ijkvoorschriften bestaan in Duitsland uit de "Mess- und Eichgesetz" (MessEG, Meet- en ijkwet) en de "Mess- und Eichverordnung" (MessEV, Meet- en ijkverordening). Deze specificeren de eisen waaraan meetinstrumenten moeten voldoen om betrouwbare meetresultaten te leveren. Deze resultaten moeten verifieerbaar zijn, in een passende vorm worden gepresenteerd en op zodanige wijze worden verwerkt dat deze beschermd zijn tegen vervalsing.

Eenvoudig gezegd regelen de wettelijke ijkvoorschriften alle aspecten waarbij de facturering op de afgenomen hoeveelheid is gebaseerd - zoals bij het vullen van een oliegestookte verwarming of een elektriciteitsmeter in het huis. Voor consumenten is de verwijzing naar de wettelijke ijkvoorschriften vaak onopvallend - en toch alomtegenwoordig: zo moeten bijvoorbeeld alle automaten bij benzinestations of alle weegschalen in supermarkten geijkt zijn. Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de gewogen 100 gram ook écht 100 gram zijn.

En net als bij het tanken willen de consumenten erop kunnen vertrouwen dat alleen de daadwerkelijk geladen elektriciteit in rekening wordt gebracht. In het geval van laadstations zijn de wettelijke ijkvoorschriften nog belangrijker omdat: er bij laadstations normaal gesproken er geen kassa's of kassabonnetjes zijn, een contante betaling is bijvoorbeeld niet mogelijk. Om deze reden mogen uitsluitend laadstations geïnstalleerd worden die voldoen aan de wettelijke ijkvoorschriften.

In overeenstemming met de wettelijke ijkvoorschriften betekent niets anders dan voldoen aan de vereisten van de ijkverordening. Door de staat erkende keuringsinstanties ijken de laadstations om dit te waarborgen. Het Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Duitse dienst van het ijkwezen) houdt toezicht op de metrologie. Als zodanig valt dit onder de verantwoordelijkheid van het Duitse federale ministerie van Economie en Technologie. De ijkingsbureaus voeren op hun beurt de ijkingen uit of controleren deze.

Over het algemeen kan het volgende gesteld worden: de wettelijke ijkvoorschrijften zijn noodzakelijk als een meting niet herhaald kan worden en als beide partijen die betrokken zijn bij de zakelijke transactie niet tegelijkertijd aanwezig zijn. In een dergelijk geval moet het proces op een andere manier worden beveiligd. Bijvoorbeeld door het proces direct in het laadstation op te slaan, zoals met de geheugen- en displaymodule (SAM). Zo kunnen de waarden op een later tijdstip gecontroleerd worden.

Kortom: de wettelijke ijkvoorschriften zorgen ervoor dat consumenten alleen betalen voor datgene wat zij ontvangen hebben.

De lokale oplossing SAM: waarom verificatie ter plaatse geen probleem is

  • Met een "lokaal concept" zoals SAM® kan aan de vereisten van de wettelijke ijkvoorschriften voldaan worden.
  • Door deze vertrouwenwekkende maatregel is het niet langer noodzakelijk om de gemeten waarden in de praktijk opnieuw te controleren.
  • De verzending van alle gemeten en voor de facturering relevante waarden naar de CPO-backend via het open laadpuntprotocol OCPP is gegarandeerd. 
  • De CPO heeft de mogelijkheid om het SAM® -geheugen op afstand uit te lezen.
  • Ook bij alternatieve oplossingen die een weergave op afstand in de vorm van transparantiesoftware bieden, is in geval van een geschil de Public Key die op de laadpuntmeter is aangebracht uiteindelijk bindend. Hierbij zou ook een controle ter plaatse noodzakelijk zijn om de juistheid van de Public Key vast te stellen.
  • Aan alle eisen van de wettelijke ijkvoorschriften wordt voldaan.
  • Indien gewenst kunnen gebruikers de meetresultaten aan het einde van het laadproces fotograferen
  • In geval van een geschil is een controle ter plaatse van de Public Key ook noodzakelijk voor alternatieve oplossingen van GLF.