Gegevensbescherming

Informatie over de verwerking van gegevens bij het gebruik van onze website en e-mailcommunicatie

Hierbij informeren wij u volgens artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) over de verwerking van uw persoonsgegevens door het gebruik van onze website en de communicatie per e-mail met ons.

Verwerkingsverantwoordelijke
Compleo Charging Solutions GmbH
Oberste-Wilms-Straße 15a
44309 Dortmund
Duitsland

T: +49 2306 923 70
F: +49 2306 923 790
info@compleo-cs.de
USt-ID: DE 201555485

Bestuursleden: Peter Gabriel, Georg Griesemann, Checrallah Kachouh, Jens Stolze
Voorzitter van de Raad van Toezicht: Dag Hagby
Verantwoordelijke persoon in de zin van § 55 lid 2 van het Duitse RStV (Interstate Broadcasting Treaty): Georg Griesemann

U kunt onze externe functionaris voor gegevensbescherming bereiken via
Karsten Schulz
datenschutz@compleo-cs.de
M: +49 151 22631968

Beschrijving van de verwerking
In verband met uw bezoek aan onze website voeren wij de volgende verwerking van persoonsgegevens uit:

Levering van inhoud en logboekregistratie
In de toegangslogboeken van de webservers wordt bijgehouden welke pagina's op welk moment zijn bekeken. Deze logboeken bevatten de volgende gegevens: IP, bescherming van de gebruikersdirectory, datum, tijd, bekeken pagina's, logs, statuscode, hoeveelheid gegevens, referer, user agent, opgeroepen hostnaam.

De IP-adressen worden anoniem opgeslagen. Hiertoe worden de laatste drie cijfers verwijderd, d.w.z. 127.0.0.0.1 wordt 127.0.0.*. IPv6-adressen worden ook geanonimiseerd. De anonieme IP-adressen worden gedurende 60 dagen bewaard. De gegevens over de gebruikte bescherming van de gebruikersdirectory worden na één dag geanonimiseerd. 

Foutlogboeken die onjuiste paginaweergaven registreren, worden na zeven dagen verwijderd. Deze bevatten naast foutmeldingen ook het toegangsadres en, afhankelijk van de fout, de opgeroepen website.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG om de website te beheren en de mogelijkheid te hebben om technische incidenten of veiligheidsincidenten te onderzoeken. De gegevens worden na 30 dagen automatisch gewist.

Cookies
Sommige internetpagina's gebruiken zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw websitebezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u deze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van de instelling van cookies en dat u alleen in individuele gevallen cookies toestaat. U kunt ook instellen dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uit wilt schakelen. In de instelling kunt u eveneens activeren dat de cookies automatische verwijderd worden als u de browser afsluit. Als u de cookies uitschakelt, dan kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Doorgifte van gegevens aan derden

 • YouTube

Op onze homepage tonen we een pop-up met een YouTube-video. Uw IP-adres wordt hiervoor naar YouTube gestuurd. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking conform artikel 21 van de AVG.

 • Google Maps

We tonen een kaart van Google-Maps op de subpagina Contact/route. Hiertoe wordt uw IP-adres doorgegeven aan Google Maps. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking conform artikel 21 van de AVG.

 • Jquery

Om technische redenen worden ontwerpelementen van de website gedownload van jquery.com. Hiertoe wordt uw IP-adres doorgegeven aan jquery.com. . De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking conform artikel 21 van de AVG.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar opgeslagen.

Als de IP-anonimisering op deze website echter wordt geactiveerd, dan wordt het IP-adres van de gebruikers van Google vooraf ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan de exploitant van de website met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door in hun browser de betreffende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kan de gebruiker het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Download en installeer daartoe de browser-plugin die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor deze Browser-Add-On of voor browsers op mobiele apparaten klikt u op deze link om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens van deze website verzamelt. Een opt-out cookie wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, dan moet u opnieuw op deze link klikken.

E-mailverkeer
Als u ons een e-mail stuurt, dan worden uw gegevens als volgt verwerkt: uw e-mail met het afzenderadres en de inhoud en metadata bereiken ons e-mailsysteem en worden automatisch opgeslagen in een archief. Het mailarchief wordt beheerd met het oog op de fiscale traceerbaarheid en wordt beschermd door een eigen machtigingssysteem. De gegevens in het mailarchief worden na 10 jaar automatisch gewist.

Wij gebruiken uw gegevens voor de duur van de communicatie met u. Op basis van het gerechtvaardigde belang volgens artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG bewaren wij uw contactgegevens om de communicatie op een later moment te kunnen hervatten. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking conform artikel 21 van de AVG.

Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht om:

 • conform artikel 7, lid 3 van de AVG uw toestemming die u ons hebt verleend, te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.
 • conform artikel 15 van de AVG om inzage aan te vragen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
 • conform artikel 16 van de AVG om correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen te vragen. 
 • conform artikel 17 van de AVG om de wissing te vragen van uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen.
 • conform artikel 18 van de AVG om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. 
 • conform artikel 20 van de AVG om door u aan ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens te ontvangen in een bruikbaar formaat. 
 • conform artikel 21 van de AVG bezwaar te maken tegen onze gerechtvaardigde belangen. Hiertoe kunt u ons via het menu-item "Opmerkingen" een e-mail sturen. 
 • conform artikel 77 van de AVG een klacht in t dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Klacht bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is de autoriteit die gevestigd is in uw woonplaats. Een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten vindt u hier: http://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html