Impressum

Aanbieder in de zin van de Telemediengesetze (TMG, Duitse Telemediawet):

Compleo Charging Solutions GmbH
Oberste-Wilms-Straße 15a
44309 Dortmund
Duitsland

T: +49 231 534 923 70
F: +49 231 534 923 790
info@compleo-cs.de

Aanvragen over onze producten:sales@compleo-cs.com

Ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank te Dortmund onder nr. HRB 32143
BTW-nr.: DE 201555485

Bestuursleden: Peter Gabriel, Georg Griesemann, Checrallah Kachouh, Jens Stolze
Voorzitter van de Raad van Toezicht: Dag Hagby
Verantwoordelijke persoon in de zin van § 55, lid 2, van het Duitse RStV (Interstate Omroepverdrag): Georg Griesemann

Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van de hier gepubliceerde contactgegevens, in overeenstemming met de identificatieplicht van de dienstverlener, voor het verzenden van reclame en informatiemateriaal waar wij niet uitdrukkelijk om hebben verzocht. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen indien wij ongevraagd reclamemateriaal ontvangen, bijv. via spam-mails.

WAARSCHUWING BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u werd doorverwezen. 

De gegevens en informatie op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Deze zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin kan geen garantie worden gegeven - noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend - voor de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of kwaliteit en voortdurende beschikbaarheid van de verstrekte informatie. Er wordt geen garantie van producteigenschappen gegeven. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens en software die van de internetpagina's gedownload kunnen worden. De software wordt door ons grondig gecontroleerd op virussen alvorens deze beschikbaar wordt gesteld en is op het moment van publicatie virusvrij. U dient gegevens en software te controleren op virussen na het downloaden of tijdens het downloaden met behulp van actuele viruszoeksoftware.

Aan de inhoud van onze webpagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Neem daarom contact met ons op over de status, technische details en beschikbaarheid van producten en diensten. Elke aansprakelijkheid voor schade - met uitzondering van schade als gevolg van schending van leven, lichaam, gezondheid - die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Websites/links van derden:

deze website kan ook links of verwijzingen bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites. Wij verklaren dat op het moment van het linken naar de websites van derden geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte websites die sinds de plaatsing van de link is gewijzigd. We dragen geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van dergelijke inhoud. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik, is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk.

Auteursrecht:

De teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties of hun rangschikking op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van het auteursrecht is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.