Impressum

Aanbieder in de zin van de Telemediengesetze (TMG, Duitse Telemediawet):

Compleo Charging Solutions GmbH
Oberste-Wilms-Straße 15a
44309 Dortmund
Duitsland

T: +49 231 534 923 70
F: +49 231 534 923 790
info@compleo-cs.de

Aanvragen over onze producten:anfrage@compleo-cs.de 

Ingeschreven in het handelsregister van het gerechtshof van Dortmund onder nummer HRB 18110
btw-ID: DE 201555485

Gedelegeerd bestuurder met vertegenwoordigingsbevoegdheid: Peter Gabriel, Georg Griesemann, Checrallah Kachouh, Jens Stolze

Verantwoordelijk in de zin van § 55, paragraaf 2 van het Rundfunkstaatsvertrag (RStV, Duits staatsverdrag betreffende de omroepactiviteiten): Georg Griesemann

Wij maken hierbij uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van onze in het kader van de identificatieplicht van de aanbieder gepubliceerde contactgegevens voor de verzending van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

WAARSCHUWING BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u werd doorverwezen. 

De gegevens en informatie op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Deze zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin kan geen garantie worden gegeven - noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend - voor de volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of kwaliteit en voortdurende beschikbaarheid van de verstrekte informatie. Er wordt geen garantie van producteigenschappen gegeven. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens en software die van de internetpagina's gedownload kunnen worden. De software wordt door ons grondig gecontroleerd op virussen alvorens deze beschikbaar wordt gesteld en is op het moment van publicatie virusvrij. U dient gegevens en software te controleren op virussen na het downloaden of tijdens het downloaden met behulp van actuele viruszoeksoftware.

Aan de inhoud van onze webpagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Neem daarom contact met ons op over de status, technische details en beschikbaarheid van producten en diensten. Elke aansprakelijkheid voor schade - met uitzondering van schade als gevolg van schending van leven, lichaam, gezondheid - die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Websites/links van derden:

deze website kan ook links of verwijzingen bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites. Wij verklaren dat op het moment van het linken naar de websites van derden geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte websites die sinds de plaatsing van de link is gewijzigd. We dragen geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid of de inhoud van dergelijke websites en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van dergelijke inhoud. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik, is uitsluitend de aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk.

Auteursrecht:

De teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties of hun rangschikking op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van het auteursrecht is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.