Stacje ładowania zgodne z prawem o miarach dzięki SAM

Rynek elektromobilności rozwija się intensywnie – jednocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na stacje ładowania. Aby proces ładowania przebiegał prawidłowo, a klienci mieli pewność co do prawidłowości swoich rozliczeń, od 2019 r. stacje ładowania muszą być zgodne z prawem o miarach. 

Ale czym jest prawo o miarach? W jaki sposób stacje ładowania są zgodne z prawem o miarach? I co sprawia, że lokalne rozwiązanie SAM jest tak atrakcyjne? Na te pytania firma Compleo odpowiada w zwięzłych artykułach. Zapoznaj się z krótkim omówieniem tego tematu – a zobaczysz, jak sensownie i w inteligentny sposób spełniać na rynku wytyczne określone w prawie o miarach pomimo wysokich wymagań prawnych i złożonego procesu projektowania.

Jak działa SAM?

Wystarczy zamontować SAM® i Twoja stacja ładowania jest już zgodna z prawem o miarach. Bez konserwacji, bez oprogramowania w chmurze, bez kosztów miesięcznych. To wszystko jest możliwe dzięki certyfikowanemu modułowi zapisywania i wskazywania wyników pomiarowych (SAM®). Jak dokładnie wygląda rozwiązanie firmy Compleo?

Na podstawie znowelizowanego prawa o miarach od 2019 r. stacje ładowania muszą być zgodne z prawem o miarach. Firma Compleo zdecydowała się na lokalne rozwiązanie, które jest stabilne, niezawodne i bezpieczne. Działa ono bez dodatkowych ograniczeń oraz jakichkolwiek bieżących kosztów. Jednak droga do osiągnięcia dojrzałości rynkowej była długa.

Opracowanie SAM® trwało dwa i pół roku. Ponieważ firma Compleo uważała, że jedyne wówczas na rynku rozwiązanie zgodne z prawem o miarach nie było optymalne, pod nadzorem kierownika zespołu ds. rozwoju elektrotechnicznego Ingo Stahla opracowane zostało lokalne rozwiązanie dla stacji ładowania, które w praktyce okazało się bardzo skuteczne. Celem było to, aby wraz z uruchomieniem modułu zapisywania i wskazywania wyników pomiarowych operatorzy mogli odhaczyć temat zgodności z prawem o miarach. Dzięki temu modułowi operatorzy nie muszą udostępniać dodatkowego zaplecza technicznego i odpada powiązany z tym efekt lock-in.

Aby zapewnić maksymalną elastyczność, dla projektantów ważne było to, aby klient końcowy nie potrzebował oprogramowania do celów transparentności.

„Lokalna koncepcja wymaga, aby wszystkie czynności wykonywać w ramach stacji ładowania, przez co możliwe jest zapisywanie niepowtarzalnych pomiarów. To z kolei jest konieczne do ładowania zgodnego z prawem o miarach”,

 

wyjaśnia Ingo Stahl. Z jego perspektywy najsensowniejsze rozwiązanie polega na tym, „że nie trzeba ustawiać jakichkolwiek serwerów albo zastanawiać się nad tym, gdzie są zapisywane pomiary i kto uczestniczy w transakcji. Dlatego lokalna koncepcja była nam najbliższa”. Rozwiązanie SAM® umożliwia operatorom łatwe i trwałe zapewnienie zgodności z prawem o miarach.

Przed realizacją rozwiązania SAM® firma Compleo najpierw sprawdziła, jakie rozwiązania są już dostępne na rynku i jakie inne koncepcje zostały opracowane. W ten sposób inżynierowie szybko dowiedzieli się, jak najlepiej wdrożyć preferowaną koncepcję.

Wyzwaniem były przede wszystkim liczne procedury administracyjne. Z kolei największym wyzwaniem technicznym była kompatybilność elektromagnetyczna, w skrócie EMC. „Dla dodatkowego oprzyrządowania licznika nie ma żadnej normy produktowej, przez co rozwiązanie SAM® certyfikowaliśmy w dokładnie taki sam sposób jak liczniki elektryczne, czyli zgodnie z normą dotyczącą liczników”, wyjaśnia Stahl. Norma ta zawiera wymagania EMC, które są trzy razy wyższe niż w przypadku normalnych stacji ładowania.

„Nawet urządzenia medyczne nie mają tak wysokich wymagań w zakresie napromieniowania, jak przewiduje norma dotycząca liczników”.

Opracowanie rozwiązania SAM® wymagało istotnych nakładów projektowych, które obejmowały liczne pomiary, korekty i optymalizacje.

Dwa i pół roku później własne rozwiązanie było gotowe – i tak samo jak sam zakład produkcyjny zostało certyfikowane przez niemiecką organizację metrologiczną Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). „Patrząc wstecz, zarówno ja, jak i mój zespół jesteśmy dumni z realizacji tak napiętego harmonogramu”, docenia Stahl. Na kolejnym etapie inżynierowie pracują nad projektem certyfikowanego licznika elektrycznego DC.

W ten sposób stacje ładowania są zgodne z prawem o miarach

Od 31 marca 2019 r. stacje ładowania muszą być zgodne z prawem o miarach. Co to dokładnie oznacza, jakie są różne rozwiązania – i czy można zapewnić zgodność z prawem o miarach również w późniejszym czasie? Na wszystkie te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Przyszłość należy do samochodów elektrycznych. Na stacjach ładowania są one zaopatrywane w prąd. Ale jak klienci mogą mieć pewność, że płacą tylko za taką ilość prądu, jaka faktycznie została pobrana? Prawo o miarach istnieje właśnie po to, aby dać tutaj wiarygodną odpowiedź.

Określa ono, jakie wymogi muszą spełniać urządzenia pomiarowe, aby pokazywały wiarygodne wyniki pomiarowe. Musi istnieć możliwość sprawdzenia wyników, a także muszą być one przedstawione w odpowiedniej formie i zabezpieczone przed fałszowaniem. (Więcej informacji można znaleźć w artykule „Wyjaśniamy kwestie związane z prawem o miarach”).

Jako rozwiązanie tego problemu wykrystalizowały się dwa różne podejścia: oparte na oprogramowaniu i sprzętowe. W przypadku rozwiązania opartego na oprogramowaniu potrzebny jest interfejs dla użytkowników końcowych, co niesie za sobą dodatkowe koszty (licencji) i konieczność konserwacji. Krótko mówiąc: oprogramowanie wiąże się z dodatkowymi kosztami i nakładem pracy. Oprócz tego w przypadku rozwiązania opartego na oprogramowaniu operator stacji ładowania zwykle musi korzystać z rozwiązania IT danego dostawcy oprogramowania. Elastyczna zmiana dostawcy oprogramowania zazwyczaj nie jest możliwa.

Natomiast rozwiązanie sprzętowe jest stabilne, niezawodne i bezpieczne. Działa bez dodatkowych ograniczeń wynikających z oprogramowania oraz bez jakichkolwiek kosztów miesięcznych. Na przykład nie są pobierane dodatkowe opłaty licencyjne, a operator nie musi dostarczać oprogramowania w chmurze. Zamiast tego operator może zwyczajnie sięgnąć po różne rodzaje zestandaryzowanego zaplecza technicznego.

Takie rozwiązanie stosuje również firma Compleo, wykorzystując certyfikowany moduł zapisywania i wskazywania wyników pomiarowych (czyli SAM®). SAM® to lokalne rozwiązanie stosowane w stacji ładowania. Nowa wersja tego modułu firmy Compleo jest już certyfikowana, w związku z czym istniejące stacje ładowania mogą być wyposażane zgodnie z prawem o miarach. Tak samo jak w przypadku samego zakładu produkcyjnego certyfikowany jest zarówno moduł B, jak i moduł D, co pozwala zagwarantować niezmienną jakość i w rezultacie spełnić wymagania określone w prawie o miarach. Oprócz tego w module SAM® jest już zintegrowana pamięć, dzięki czemu nie trzeba udostępniać dodatkowego oprogramowania, które zabezpieczałoby wartości.

Tymczasem wszystkie stacje ładowania AC firmy Compleo są wyposażone w moduł SAM® i tym samym są zgodne z prawem o miarach. Firma Compleo już pracuje nad stacjami ładowania DC. Istniejące stacje ładowania mogą zostać wyposażone w moduł SAM® w późniejszym czasie, aby również zapewnić zgodność z wymogami ustawowymi w zakresie wiarygodności pomiarów i rozliczeń.

Wyjaśniamy kwestie związane z prawem o miarach

Od 2019 r. stacje ładowania muszą być zgodne z prawem o miarach. Ale właściwie czym jest prawo o miarach, gdzie mamy z nim styczność i dlaczego konieczne jest jego przestrzeganie w przypadku stacji ładowania? W niniejszym artykule wyjaśnimy tę i wiele innych zasadniczych kwestii.

Prawo o miarach obejmuje niemiecką ustawę o pomiarach i kalibracji (MessEG) oraz niemieckie rozporządzenie w sprawie pomiarów i kalibracji (MessEV). Określa ono, jakie wymogi muszą spełniać urządzenia pomiarowe, aby pokazywały wiarygodne wyniki pomiarowe. Musi istnieć możliwość sprawdzenia wyników, a także muszą być one przedstawione w odpowiedniej formie i zabezpieczone przed fałszowaniem.

W uproszczeniu można powiedzieć, że prawo o miarach reguluje wszystkie podstawowe obszary, w których rozliczenie następuje na podstawie ilości – na przykład w przypadku napełniania grzejników olejowych albo w przypadku liczników elektrycznych w domach. Konsumenci często nie mają świadomości stosowania prawa o miarach – jednak jest ono wszechobecne: na przykład wszystkie dystrybutory paliwa na stacjach benzynowych albo wszystkie wagi w supermarketach muszą być skalibrowane. W ten sposób ma się pewność, że na przykład 100 gramów zważonego produktu faktycznie waży 100 gramów.

I tak samo jak w przypadku tankowania, również podczas ładowania klienci chcą mieć pewność, że rozliczana jest tylko taka ilość prądu, która została wykorzystana do ładowania ich pojazdu. W przypadku stacji ładowania prawo o miarach ma jeszcze większe znaczenie, ponieważ: przy stacjach ładowania zwykle nie ma kas ani nie są wystawiane paragony, płatność gotówką też nie jest możliwa. Dlatego instalowane mogą być wyłącznie stacje ładowania zgodne z prawem o miarach.

Zgodność z prawem o miarach oznacza nic innego, jak spełnienie wymogów określonych w przepisach dotyczących kalibracji. Dbają o to państwowe jednostki kontrolujące, które przeprowadzają kalibrację stacji ładowania. Nadzór metrologiczny sprawuje niemiecka organizacja metrologiczna Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Organizacja ta podlega zakresowi działalności Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii. Z kolei urzędy miar i wag przeprowadzają lub nadzorują kalibracje.

Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że prawo o miarach jest potrzebne wtedy, gdy nie można powtórzyć pomiaru i gdy obie strony biorące udział w transakcji nie są obecne w tym samym czasie. W takiej sytuacji procedura pomiarowa musi być zabezpieczona w inny sposób – na przykład w przypadku modułu zapisywania i wskazywania wyników pomiarowych (SAM) procedura pomiarowa zostaje zapisana bezpośrednio w stacji ładowania i dzięki temu można ją skontrolować również w późniejszym czasie.

Krótko mówiąc: prawo o miarach gwarantuje, że konsument płaci tylko za to, co dostał.

Lokalne rozwiązanie SAM: Dlaczego kontrola na miejscu nie jest problemem

  • Wymagania określone w prawie o miarach można spełnić poprzez zastosowanie „lokalnej koncepcji” takiej jak SAM®.
  • To budzące zaufanie rozwiązanie sprawia, że ponowna weryfikacja zmierzonych wartości w praktyce jest niepotrzebna.
  • Wysyłka wszystkich zmierzonych i istotnych pod kątem rozliczenia wartości do zaplecza technicznego operatora punktu ładowania (CPO) jest zagwarantowana na podstawie otwartego protokołu punktu ładowania OCPP. 
  • CPO ma możliwość zdalnego odczytu licznika SAM®.
  • Również w przypadku alternatywnych rozwiązań, które oferują wskazywanie zdalne w formie oprogramowania do celów transparentności, w kwestii spornej ostatecznie wiążący jest klucz publiczny, który jest umieszczony na liczniku punktu ładowania. Stwierdzenie prawidłowości klucza publicznego również wymagałoby kontroli na miejscu.
  • Wszystkie wymagania określone w prawie o miarach są spełnione.
  • Pod koniec ładowania użytkownicy mogą sfotografować wyniki pomiarowe.
  • Również w przypadku alternatywnych rozwiązań GLF, jeśli wystąpi kwestia sporna, konieczna jest kontrola klucza publicznego na miejscu.