We enable electromobility

We enable electromobility

By offering the best charging points Compleo provides the basic framework for successful electromobility business models.

Niezależnie czy przedsiębiorstwo miejskie, salon samochodowy, czy flota – w Compleo zapewniamy dostęp do elektromobilności.


Nasze wysokiej jakości stacje ładowania AC i DC spełniają nie tylko wszystkie wymogi prawne, lecz również dysponują imponującymi cechami: od zgodności z prawem o miarach przez ochronę przed aktami wandalizmu i korozją po specjalnie opracowany system szyn zbiorowych.

Nasz otwarty system zapewnia pełną swobodę niezależnie od tego, czy chcesz korzystać z własnego zaplecza, samodzielnie lub z partnerem przeprowadzić konserwację, czy też mamy Cię wspierać we wszystkich tych czynnościach. Wszystko to, co jest najlepsze dla Twojego modelu biznesowego.

Przedsiębiorstwa miejskie

Umożliwiamy dostawcom energii korzystanie z elektromobilności. Nasze stacje ładowania mogą być wyposażone w opcje, które zostały opracowane specjalnie pod kątem wymagań przedsiębiorstw miejskich i wdrożono je w tysiącach miejsc. 

Salony samochodowe

Twoi klienci chcą łatwo i szybko ładować prąd zgodny z prawem o miarach? Dzięki stacjom ładowania, który dysponują punktami ładowania AC i DC, Compleo oferuje inteligentne i skalowane rozwiązanie kompletne.

Floty

Compleo to lider w zakresie inteligentnej infrastruktury ładowania dla flot. Operatorzy flot szczególnie doceniają przemyślane szczegóły, jak system szyn zbiorowych oraz zarządzanie obciążeniem. 

Operatorzy

Operatorzy infrastruktury ładowania wymagają szczególnie wytrzymałych i niezawodnych stacji ładowania, aby model biznesowy odniósł sukces. Klienci tacy jak Allego zaufali Compleo. 

Działalność związana z nieruchomościami

Infrastruktura liniowa elektromobilności dla nieruchomości jest teraz obowiązkowa. W Compleo znamy wymagania, planujemy wspólnie projekt zgodnie z nimi i na życzenie wdrażamy go.