Ochrona danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz komunikacji e-mailowej

Niniejszym – zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz prowadzonej z nami komunikacji e-mailowej.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Compleo Charging Solutions AG
Oberste-Wilms-Straße 15a
44309 Dortmund
Niemcy

T: +49 2306 923 70
F: +49 2306 923 790
info@compleo-cs.de
USt-ID: DE 201555485

Członkowie zarządu: Peter Gabriel, Georg Griesemann, Checrallah Kachouh, Jens Stolze
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Dag Hagby
Osoba odpowiedzialna w rozumieniu § 55 ust. 2 umowy międzypaństwowej o radiofonii i telewizji (RStV): Georg Griesemann

Dane kontaktowe naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych są następujące:
Karsten Schulz
datenschutz@compleo-cs.de
M: +49 151 22631968

Opis przetwarzania danych
W związku z wizytą na naszej stronie internetowej wykonujemy następujące działania związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Udostępnianie treści i protokołowanie
Protokołowanie dzienników dostępu do serwera internetowego z informacją, które strony były wywoływane w którym momencie. Dzienniki te zawierają następujące dane: IP, użytkownika zabezpieczenia katalogu, datę, godzinę, wywołane strony, protokoły, kod statusu, ilości danych, odsyłacz, aplikację kliencką, wywołaną nazwę hosta.

Adresy IP są przy tym zapisywane anonimowo. W tym celu usuwa się trzy ostatnie cyfry, np. z adresu 127.0.0.1 pozostaje 127.0.0.*. Adresy IPv6 są również poddawane anonimizacji. Zanonimizowane adresy IP są przechowywane przez 60 dni. Dane dotyczące użytkownika zabezpieczenia katalogu są anonimizowane po jednym dniu. 

Dzienniki błędów, w których protokołowane są błędne wywołania stron, są usuwane po siedmiu dniach. Oprócz komunikatów o błędach zawierają one adres IP oraz – w zależności od błędu – wywołaną stronę internetową.

Podstawę prawną takich działań związanych z przetwarzaniem stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na obsługiwaniu strony internetowej oraz posiadaniu możliwości analizowania zdarzeń technicznych lub zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu. Dane są usuwane automatycznie po 30 dniach.

Pliki cookie
Na niektórych stronach internetowych stosowane są tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Służą one do tego, aby nasze oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze i w przeglądarce.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane sesyjne pliki cookie. Są one usuwane automatycznie po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Umożliwiają nam one identyfikację przeglądarki podczas następnej wizyty.

Można tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała o użyciu plików cookie i zezwalała na ich użycie jedynie w pojedynczych przypadkach, aby możliwa była akceptacja plików cookie tylko w określonych przypadkach lub aby całkowicie wykluczyć ich akceptację, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Przekazywanie danych stronom trzecim

 • YouTube

Na naszej stronie głównej wyświetlamy wyskakujące okno z wideo YouTube. W tym celu adres IP użytkownika jest przekazywany do YouTube. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zgodnie z art. 21 RODO można wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych.

 • Google Maps

Na naszej podstronie „Kontakt” / Dojazd wyświetlamy mapę Google Maps. Również w tym przypadku przekazujemy adres IP użytkownika do Google Maps. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zgodnie z art. 21 RODO można wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych.

 • Jquery

Ze względów technicznych elementy układu strony internetowej są pobierane ze strony jquery.com. Również w tym przypadku przekazujemy adres IP użytkownika do jquery.com. . Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zgodnie z art. 21 RODO można wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych.

Google Analytics
Niniejsza oferta korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkowników i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkowników z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP będzie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie internetowej. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google będzie korzystać z tych informacji do analizy użytkowania strony internetowej przez użytkowników, do tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i korzystania z usług internetowych.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie przez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje tej strony internetowej będą dostępne w pełnym zakresie. Aby nie dopuścić do przekazywania firmie Google danych utworzonych przez plik cookie dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz do przetwarzania tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować tę wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zamiast korzystania z rozszerzeń przeglądarki lub z przeglądarek zainstalowanych na urządzeniach mobilnych, można kliknąć ten link, aby w przyszłości zapobiec gromadzeniu przez Google Analytics danych w ramach tej strony internetowej. Na urządzeniu użytkownika zostaje przy tym umieszczony plik cookie opt-out. Aby usunąć przechowywane pliki cookie, należy ponownie kliknąć ten link.

Smartlook

Aby móc zaoferować technicznie bezbłędną ofertę online, korzystamy z oprogramowania analitycznego Smartlook od Smartsupp.com s.r.o., Millay Horakove 13, 602 00 Brno, Republika Czeska.
To oprogramowanie anonimowo rejestruje ruchy myszy i interakcje na stronie. Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane, a wszystkie rekordy nie mogą być przypisane żadnemu użytkownikowi. Jeśli dane osobowe Ciebie lub osób trzecich są wyświetlane na stronie internetowej, Smartlook automatycznie je ukryje i nigdy ich nie rejestruje.
Jeśli nie zgadzasz się z nagraniem, możesz je dezaktywować za pomocą przycisku rezygnacji w opcji [Smartlook Opt-Out].

Komunikacja e-mailowa
W przypadku wysłania do nas wiadomości e-mail dane użytkownika będą przetwarzane w następujący sposób: Adres e-mail z adresem nadawcy oraz treści i metadane trafiają do naszego systemu e-mailowego i zostają automatycznie zapisane w archiwum. Archiwum poczty e-mail jest prowadzone do celów przejrzystości podatkowej i jest zabezpieczone własnym systemem uprawnień. Dane zawarte w tym archiwum są usuwane automatycznie po 10 latach.

Dane wykorzystujemy przez cały czas trwania komunikacji z użytkownikiem. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zapisujemy dane kontaktowe do celów wznowienia komunikacji w późniejszym czasie. Zgodnie z art. 21 RODO można wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych.

 

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO użytkownicy mają następujące prawa:

 • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO można w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.
 • Zgodnie z art. 15 RODO można zażądać informacji dotyczących swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.
 • Zgodnie z art. 16 RODO można zażądać skorygowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są u nas przechowywane. 
 • Zgodnie z art. 17 RODO można zażądać usunięcia swoich danych osobowych, które są u nas przechowywane.
 • Zgodnie z art. 18 RODO można zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 
 • Zgodnie z art. 20 RODO można zażądać otrzymania swoich danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w łatwym do użycia formacie. 
 • Zgodnie z art. 21 RODO użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu należy przesłać do nas odpowiednią wiadomość e-mail, korzystając z pozycji menu „Uwagi”. 
 • Zgodnie z art. 77 RODO można wnieść skargę do urzędu nadzorczego. Skarga do urzędu prowadzącego nadzór nad ochroną danych. Urzędem nadzorczym jest urząd właściwy dla miejsca zamieszkania użytkownika. Lista urzędów nadzorczych jest dostępna pod adresem: http://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html